سلسله نشست های روایت عهد

 دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور سلسله نشست های روایت عهد shia muslim

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 روایت عهد 60 - در عراق چه می‌گذرد؟! - 1398/08/24
صوتی - 181 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

گزارش این جلسه هنوز منتشر نشده 


روایت عهد 59 - بررسی موشکافانه معاهده پاریس - 1398/04/20
تصویری - 171 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 509 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 369 مگابایت  / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 509 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 1.19 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 910 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.19 گیگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 2.15 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 2.2 گیگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  2.02  گیگابایت  / لینک کمکی

 صوتی - 171 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 98 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 98 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 98 مگابایت / لینک کمکی

-----------------------------------------------

گزارش این جلسه هنوز منتشر نشده 


روایت عهد 58 - از FATF چه میدانید؟ - 1397/06/15
تصویری - 144 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 267 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 324 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 267 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت HD720p:

لینک مستقیم / 555 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 700 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 555 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 144 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 82 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 82 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 82 مگابایت / لینک کمکی

-----------------------------------------------------

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 57 - فتوحات غیر اسلامی - 1396/09/30
تصویری - 176 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 367 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 436 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 367 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 870 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 956 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 870 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 176 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 101 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 101 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 101 مگابایت / لینک کمکی

--------------------------------------------------

گزارش این جلسه هنوز منتشر نشده 


روایت عهد 56 - از جمهوری اسلامی تا انقلاب اسلامی - 1396/09/30
تصویری - 165 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 363 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 425 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 363 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 853 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 945 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 853 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 165 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 94 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 94 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 94 مگابایت / لینک کمکی

-------------------------------------------

گزارش این جلسه هنوز منتشر نشده 


 روایت عهد 55 - نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (2) - 1396/02/14
تصویری - 204 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 316 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 388 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 316 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 745 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 949 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 745 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 204 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 117 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 117 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 117 مگابایت / لینک کمکی

--------------------------------------------------

فایل تصویری خلاصه جلسه 55:

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 62 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 62 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 62 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 194 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

-------------------------------------------

 دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد  - تحلیل انتخابات در ایران (با رویکرد انتخابات ریاست جمهوریتهران - سالن اجتماعات رفاه - 1396/01/17
صوتی - 167 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 95 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

------------------------------------------------

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 54 - نظام سازی و کارآمدی در دهه چهارم انقلاب (1) - 1395/11/28
تصویری - 137 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 223 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 273 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 223 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 471 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 595 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 471 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 137 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 78 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 78 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 78 مگابایت / لینک کمکی
--------------------------------------------

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 53 - نقد فیلم ایکس من: آخرالزمان - (X-Men: Apocalypse - 2016)

تصویری:

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 443 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 509 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 443 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 443 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 1.08 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 1.17 گیگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم / 1.24 گیگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 1.08 گیگابایت / لینک کمکی

صوتی - 201 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 115 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 115 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 115 مگابایت / لینک کمکی

----------------------------------------------------

کلیپ‌های پخش شده در جلسه:

لینک مستقیم / 303 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 303 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 303 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه

************************************

دانلود فیلم: 2016 X-Men: Apocalypse - نسخه دوبله فارسی (سانسور شده)

لینک غیر مستقیم / 1.04 گیگابایت / HD-720p / دریافت


روایت عهد 52 - جمعیت (2) - 1395/08/06

تصویری - 209 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 353 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 491 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 753 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 1.04 گیگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 753 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 209 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 120 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی

**************************************

فایل تصویری خلاصه جلسه 52:

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 85 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 85 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 85 مگابایت / لینک کمکی

-------------------------------------------------------

تصاویر و نمودارهای نمایش داده شده در جلسه 52:

لینک مستقیم / 2 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 2 مگابایت / لینک کمکی

 دانلود متن گزارش جلسه


 روایت عهد 51 - جمعیت (1) - 1395/07/29
تصویری - 170 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 285 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 396 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 285 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 612 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 885 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 612 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 170 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 97 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 97 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 97 مگابایت / لینک کمکی

**************************************

فایل تصویری خلاصه جلسه 51:

دانلود با کیفیت SD-360p:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت HD-720p:

لینک مستقیم / 88 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 88 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 88 مگابایت / لینک کمکی

-------------------------------------------------

تصاویر و نمودارهای نمایش داده شده در جلسه 51:

لینک مستقیم / 1 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 1 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 50 - معماری اسلامی - 1394/12/13
تصویری - 238 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 380 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 462 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 380 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 724 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 938 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 724 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 238 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 136 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 136 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 136 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 49 - عروس زهرا (س) - 1394/10/10
تصویری - 145 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 279 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 343 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 279 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 629 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 737 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 629 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 145 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 83 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 83 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 83 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 48 - آخرین تکاپوی کفر - 1394/09/05
دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 279 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 309 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 279 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 544 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 636 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 544 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 165 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 94 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 94 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 94 مگابایت / لینک کمکی

-------------------------------------------------------

کتاب (متن سخنرانی) روایت عهد 48: دانلود

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 47 - زمزمه‌های نفوذ - 1394/08/21
تصویری - 171 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 364 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 511 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 364 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 804 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 1.03 گیگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 804 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 171 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 98 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 98 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 98 مگابایت / لینک کمکی

---------------------------------------------------

کتاب (متن سخنرانی) روایت عهد 47:

لینک مستقیم / 3 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 3 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 3 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 46 -UFO و رائیلیسم (2) - 1394/07/22

تصویری - 192 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 393 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 488 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 393 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 843 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 988 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 843 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 192 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 110 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 110 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 110 مگابایت / لینک کمکی

---------------------------------------------------

فیلم ها و تصاویر پخش شده در جلسه 

لینک مستقیم / 329 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 329 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 329 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 45 - UFO و رائیلیسم (1) - 1394/06/27

تصویری - 154 دقیقه:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 353 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 433 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 353 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 762 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 878 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 762 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 154 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 90 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 90 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 90 مگابایت / لینک کمکی

------------------------------------------------------------

فیلم ها و تصاویر پخش شده در جلسه 45:

لینک مستقیم / 193 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 193 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 193 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 44 - شفافیت ، تنها راه پاسخگویی مسئولین به مردم - 1394/05/15 

تصویری- 190 دقیقه: 

دانلود با کیفیت معمولی:

لینک مستقیم / 359 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 359 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت بالا:

لینک مستقیم / 705 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 705 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 186 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 107 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی 

---------------------------------------------------

دانلود فایل‌های پخش شده در همایش

حجم فایل: 65 مگابایت

لینک مستقیم / دریافت

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 43 - نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخر الزمان شیعه (3) - 1394/01/20 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 328 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 328 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 652 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 652 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 188 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 107 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی 

------------------------------------------

 فایل پخش شده در جلسه:

لینک مستقیم / 78 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 78 مگابایت / لینک کمکی

عکس‌ها و فایل‌های نمایش داده شده در جلسه:

لینک مستقیم / 4 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 4 مگابایت / لینک کمکی

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 42 - نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخر الزمان شیعه (2) - 1393/12/07 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 214 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 214 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 416 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 416 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 123 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 75 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 75 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 41 - نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخر الزمان شیعه (1) - 1393/11/09 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 249 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 249 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 567 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 567 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 124 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 71 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 71 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 40 - پرونده آخر الزمانی داعش - 1393/10/11 

تصویری:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 327 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 327 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 636 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 636 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 182 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 104 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 104 مگابایت / لینک کمکی 

------------------------------------------------

دانلود تصاویر پخش شده در همایش

حجم فایل: 1 مگابایت | لینک: دانلود مستقیم | لینک: دانلود غیر مستقیم

دانلود فیلم پیش بینی استاد رائفی پور در خصوص تشکیل داعش

حجم فایل: 117مگابایت | کیفیت: HD | مدت زمان: 00:13:45 | لینک: دانلود مستقیم | لینک: دانلود غیر مستقیم

 دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 39 - خانه عنکبوت - 1393/08/29 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 335 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 335 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 677 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 677 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 143 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 83 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 83 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 38 - صنعت کشاورزی ، فرصت ها و تهدید ها (2) - 1393/06/27

تصویری:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 298 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 298 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 567 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 567 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 178 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 104 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 104 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 37 - صنعت کشاورزی ، فرصت ها و تهدید ها (1) - 1393/06/06 

تصویری:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 320 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 320 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 628 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 628 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 174 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 107 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 36 - غزه - 1393/05/23

صوتی - 184 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 105 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 105 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 35 - آندلوسیزه کردن ایران (فروپاشی فرهنگی) - 1393/02/18

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 408 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 408 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 777 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 777 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 219 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 37 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 37 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 125 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 125 مگابایت / لینک کمکی 

--------------------------------------------

کلیپ ها و تصاویر پخش شده با حجم 43 مگابایت:

لینک غیر مستقیم / دریافت

دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 34 - نقد فیلم World War Z (جنگ جهانی زد) -1393/01/21

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 344 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 344 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 665 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 665 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 209 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 120 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 120 مگابایت / لینک کمکی 

--------------------------------------------

کلیپ های پخش شده با حجم 139 مگابایت:

لینک غیر مستقیم / دریافت

تصاویر پخش شده با حجم 2 مگابایت:

لینک غیر مستقیم / دریافت

 دانلود متن گزارش جلسه


روایت عهد 33 - شاخ شیطان - 07 الی 1392/12/09 - (3 جلسه) 

صوتی - 139+175+163 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 23+30+28 مگابایت / جلسه 1 | جلسه 2 | جلسه 3

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 23+30+28 مگابایت / جلسه 1 | جلسه 2 | جلسه 3

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 80+100+93 مگابایت / جلسه 1 | جلسه 2 | جلسه 3

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 80+100+93 مگابایت / جلسه 1 | جلسه 2 | جلسه 3 


روایت عهد 32 - چگونه زمان خود را مدیریت کنیم (2) - 1392/11/23

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 372 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 372 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 482 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 482 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 193 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 111 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 111 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 31 - چگونه زمان خود را مدیریت کنیم (1) - 1392/11/17

تصویری:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 359 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 359 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 725 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 725 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 188 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 108 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 30 - بررسی معضل رمالی و جن گیری -1392/11/03 

صوتی - 200 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 115 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 115 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 29 - با کشتی نوح (ع) تا کشتی حسین (ع) - ۱1392/10/09 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 379 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 379 مگابایت / لینک کمکی

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 702 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 702 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 182+46 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31+8 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 31+8 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 104+26 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 104+26 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2


روایت عهد 28 - ارض موعود (7) -1392/08/09 

صوتی - 120 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 69 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 69 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 27 - ارض موعود (6) - 1392/07/18 

صوتی - 148 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 85 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 85 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 26 - ارض موعود (5) - 1392/06/28

صوتی - 179 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 103 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 103 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 25 - باید و نباید‌های دشمن شناسی - 1392/06/07

تصویری:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 270 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 270 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 530 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 530 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 172 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 98 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 98 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 24 - باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت - 1392/05/24

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 351 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 351 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 769 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 769 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 167 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14+14 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 14+14 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 48+47 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 48+47 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2


روایت عهد 23 - ارض موعود (4) - 1392/04/20 

صوتی - 118 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 68 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 68 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 22 - یمانی دروغین -1392/02/19 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 298 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 298 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 632 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 632 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 170 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 14+14 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 14+14 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 49+48 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2

لینک غیر مستقیم (کمکی) / 49+48 مگابایت / قسمت 1 | قسمت 2 


روایت عهد 21 - ارض موعود (3) - 1392/01/29 

صوتی - 132 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 75 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 75 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 20 - فتنه شام  و تحولات اخیر سوریه - 1391/12/01 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 351 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 351 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 699 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 699 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 181 دقیقه 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 62 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 62 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 19 - فتنه‌های آخر الزمان - 1391/11/12

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 431 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 431 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 898 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 898 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 232 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 127 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 18 - امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات (2) -1391/10/07 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 189 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 189 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 380 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 380 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 114 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 65 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 65 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 17 - امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات (1) -1391/09/22

تصویری:

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 236 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 236 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 555 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 555 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 125 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 76 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 76 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 16 - ارض موعود (2) -1391/07/13 

صوتی - 101 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 58 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 15 - محمد رسول الله (ص) - 1391/06/30 

صوتی - 140 دقیقه:

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 24 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 24 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 80 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 80 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 14 - ارض موعود (1) -1391/06/02 

صوتی - 173 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 99 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 99 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 13 - حجاب محدودیت یا مصونیت (2) - 1391/04/29 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 301 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 301 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 642 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 642 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 183 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 31 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 31 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 104 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 104 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 12 - حجاب ، محدودیت یا مصونیت (1) - 1391/04/22 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 341 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 341 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 717 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 717 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 187 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 107 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 107 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 11 - نقد فیلم جدایی نادر از سیمین (لایه ۳ و ۴) - 1391/04/08 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 366 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 366 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 808 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 808 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 214 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 123 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 123 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 10 - نقد فیلم جدایی نادر از سیمین (لایه ۱ و ۲) -1391/03/25 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 191 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 191 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 424 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 424 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 146 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 80 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 80 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 9 - اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده (4) - (عبرت ایرانیان) - ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ 

صوتی - 161 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 92 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 92 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 8 - اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده (3) - ۱۳۹۱/۰۲/۲ 

صوتی - 140 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 80 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 80 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 7 - اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده (2) - ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ 

صوتی - 149 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 85 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 85 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 6 - اسطوره های صهیونیزم - قوم برگزیده (1) - 1391/01/31 

صوتی - 101 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 58 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 58 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 5 - اسطوره های صهیونیزم - نقاط ضعف اسرائیل - 1390/12/25 

صوتی - 117 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 68 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 68 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 4 - نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت - 1390/10/08 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 262 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 262 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 512 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 512 مگابایت / لینک کمکی

صوتی - 171 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 98 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 98 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 3 - حماسه سرخ - 1390/09/24 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 235 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 235 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 576p:

لینک مستقیم / 365 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 365 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 172 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 99 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 99 مگابایت / لینک کمکی 


روایت عهد 2 - شجره ملعونه - ۱1390/09/10 

تصویری: 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 299 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 299 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 576p:

لینک مستقیم / 450 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 450 مگابایت / لینک کمکی 

صوتی - 179 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 91 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 100 مگابایت / لینک کمکی


روایت عهد 1 -  حقیقت ذوالقرنین - 1390/08/26 

صوتی - 169 دقیقه: 

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 29 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 29 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 32kbps:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی 

دانلود با کیفیت 128kbps:

لینک مستقیم / 154 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 154 مگابایت / لینک کمکی

© 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By monjimouood