سخنرانی استاد رائفی پور در همایش سلطه پوشالی

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور همایش های سلطه پوشالی shia muslim monjimouood

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

سلطه پوشالی 1 (شیطان و فراماسونری - شهر ری - 1389/07/01)

فایل تصویری:

لینک مستقیم/ 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

*****************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم/ 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی


سلطه پوشالی 2 (کانون بسیج شهر ری - 1389/08/08)

فایل تصویری:

لینک مستقیم/ 113 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

****************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم/ 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی


سلطه پوشالی 3 (امامت در قرآن)

فایل تصویری:

لینک مستقیم/ 108 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

*****************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم/ 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی


"سلطه پوشالی 4 : متاسفانه این جلسه منتشر نشده!"


سلطه پوشالی 5 (پیرامون حوادث منطقه - 1390/03/23)

فایل تصویری:

لینک مستقیم/ 152 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

******************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم/ 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی


سلطه پوشالی 6 (جامعه مهدوی - 1390/07/04)

فایل تصویری:

لینک مستقیم/ 73 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 73 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 73 مگابایت / لینک کمکی

************************************

فایل صوتی:

لینک مستقیم/ 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By monjimouood