سخنرانی استاد رائفی پور در دانشگاه گلستان (گرگان)

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در دانشگاه گلستان گرگان راز ذریه و نسل و قربانی کردن انسان و عبرتهای بنی اسرائیل بیداری اسلامی shia muslim monjimouood

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)


""نکته : تفاوت مدت زمان فایل تصویری با فایل صوتی به این علت است که در فایل صوتی تیزر و قرائت قرآن ابتدای جلسات، حذف شده و فایل صوتی از ابتدای سخنرانی، آغاز میشود.""


جلسه اول - راز ذریه (1)

فایل تصویری - 92 دقیقه

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

فایل صوتی - 89 دقیقه

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی


جلسه دوم - راز ذریه (2)

فایل تصویری - 78 دقیقه

لینک مستقیم / 146 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 146 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 146 مگابایت / لینک کمکی

فایل صوتی - 75 دقیقه

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی


جلسه سوم - قربانی کردن انسان (1)

فایل تصویری - 111 دقیقه

لینک مستقیم / 181 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 181 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 181 مگابایت / لینک کمکی

فایل صوتی - 98 دقیقه

لینک مستقیم / 22 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 22 مگابایت / لینک کمکی


جلسه چهارم - قربانی کردن انسان (2)

فایل تصویری - 113 دقیقه

لینک مستقیم / 186 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 186 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 186 مگابایت / لینک کمکی

فایل صوتی - 108 دقیقه

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی


جلسه پنجم - عبرت های بنی اسرائیل

فایل تصویری - 122 دقیقه

لینک مستقیم / 201 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 201 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 201 مگابایت / لینک کمکی

فایل صوتی - 109 دقیقه

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی


جلسه ششم - بیداری اسلامی

فایل تصویری - 118 دقیقه

لینک مستقیم / 194 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 194 مگابایت / لینک کمکی

فایل صوتی - 114 دقیقه

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


دانلود فایل صوتی تمامی جلسات در یک فایل فشرده

فایل صوتی

لینک مستقیم / 137 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By monjimouood