سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع  از عاشورا تا ظهور


دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور از عاشورا تا ظهور shia muslim monjimouood

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

شب اول-1392/08/21

فایل تصویری

لینک مستقیم / دریافت 

لینک مستقیم / لینک کمکی

فایل صوتی

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی 

 


شب دوم-1392/08/22

فایل تصویری

لینک مستقیم / دریافت 

لینک مستقیم / لینک کمکی 

فایل صوتی

لینک مستقیم / دریافت 

لینک مستقیم / لینک کمکی 


شب سوم-1392/08/23

فایل تصویری
لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی 

فایل صوتی
 

لینک مستقیم / دریافت 

لینک مستقیم / لینک کمکی


 

شب چهارم1392/08/24

فایل تصویری
لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی 

فایل صوتی
لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی © 2020 Your Company. All Rights Reserved. Designed By monjimouood